• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/09/03 ساعت 21:38

    آنتونی بلینکن وزیرخارجه دولت #بایدن؛ کارگزاری که هم ساختار داخلی #آمریکا را خوب میشناسد و هم ساختار و سطوح منطقه‌ای و بین المللی را؛ راهبرد و الگوی رفتاری دولت بایدن مبتنی بر چندجانبه گرایی،ائنلاف سازی،اجماع سازی، بازدارندگی و مهار خواهد بود، فرصت در عین حال تهدید #ایران