• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/09/03 ساعت 17:40

    یه سمی هست به اسم خود بزرگتر پنداری یا خود ناجی پنداری مزمن
    محمود خان فکری این سم دخل تیم رو میاره
    مبارزه با بازیکن سالاری خوبه اما بیشتر مراقب این سم باش که در آینده تبدیل به سهم خواهی میشه و دیگه نمیشه کنترلش کرد