• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/02 ساعت 09:55

    #حسام‌الدین_آشنا امروز به دادگاه جرایم سیاسی می‌رود

    مشاور روحانى‌: دادگاه رسیدگی به اتهامی سیاسی برای انتشار دو توییت برگزار می‌شود

    یکی درباره هواپیمای اوکراینی: این جماعت عجیبند! و دیگری درباره پرونده طبری: لطفا مراقب … باشید

    http://tn.ai/۲۳۹۴۳۸۳