• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/09/02 ساعت 16:35

  #محمود_کریمی تحت عمل جراحی قرار گرفت

  کریمی که چند سالی از مشکل شنوایی رنج می‌برد، تحت عمل جراحی قرار گرفت

  به گفته یکی از نزدیکانش، حال عمومی محمود کریمی خوب است

  توصیه پزشکان بر این است که تا چند ماه از حضور در مراسم‌های مذهبی و پر صدا پرهیز کند

  http://tn.ai/۲۳۹۴۸۱۶