• محمدرضا نوروزی   norouzi_more@

    1399/09/02 ساعت 00:49

    اینقدر همش نزنید دیگه . من موافق مقایسه‌ام. اما انتخابی که نمی‌شه مقایسه کرد. شمارش ارا با اعتراض بدون مدرک را هم مقایسه کنید. سرکوب نشدن اعتراضات رو‌هم در حالی که برخی معنرضین حتی تقنگ در دست داشتند . همش نزنید. نزنید اقایان .هیچی از این مقایسه به نفع شما نیست.