• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1399/09/02 ساعت 00:30

    یه سوژه خوب برای مصاحبه در این روزها، مصاحبه با متولدین ۶۶/۶/۶ است. هفت هفت هفتادوهفتم خوبه.
    بیان بگن رندی چه تاثیری در زندگی‌شون داشته بلکه هم مشتاقان ۹۹/۹/۹ کوتاه اومدن.