• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/02 ساعت 16:34

    ۲۰ قلم کالا در یک روز #گران شد!

    این درحالی است که انتظار می‌رفت، حداقل در کارگروه تنظیم بازار، به جای مجوز رسمی برای گرانی‌ها، با گران فروشی‌ها برخورد و ضوابط انضباطی برای برخورد با محتکران و … تعیین شود

    http://tn.ai/۲۳۹۴۷۳۳