• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/09/02 ساعت 13:14

    وقتی فکر می‌کنی علامه‌ی دهری این‌طوری می‌شه‌ها!
    بعد از هفت سال توییت کردن واقعا نمی‌دونم چه‌طور باید توییتر رو توی ۵ دقیقه معرفی کنم.
    #باشگاه_محتوا