• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/02 ساعت 14:56

    #حسام‌الدین_آشنا مجرم شناخته شد

    سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی:

    هیات منصفه پس از استماع دفاعیات متهم، به اتفاق آراء، آشنا را برای انتشار دو توییت، درباره هواپیمای اوکراینی و پرونده طبری، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست

    http://tn.ai/۲۳۹۴۷۵۶