• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/02 ساعت 06:50

    تظاهرات علیه طرح ممنوعیت تصویربرداری از خشونت پلیس فرانسه

    هزاران نفر از مردم پاریس و چند شهر دیگر با تجمع در خیابان‌ها و میادین اصلی، به لایحه قانونی جدید دولت فرانسه برای ممنوع کردن تصویربرداری از خشونت پلیس، اعتراض کردند

    #France