• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/02 ساعت 13:07

    همون لحظه‌ای که قبض برق رو پرداخت کردم، برق رفت :)) خیلی هم‌زمانی عجیبی بود‌. اینطور بگم، دستم رو هنوز از روی دکمه‌ی پرداخت برنداشته بودم.