• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/09/02 ساعت 00:39

    یکی از مضرات تمرین تیم‌ها پشت در‌های بسته عدم اطلاع رسانه‌ها از کیفیت بازیکنان و حتی حضور آن‌ها است رسانه‌های باشگاهی گاهی به علت آن چیزی که نامش را حمایت و یا عدم ایجاد حاشیه می‌نامند، نا خواسته تیشه به ریشه تیم می‌زنند خبر‌های درست با دیده شدن مخابره می‌شوند