• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1399/09/02 ساعت 00:05

    فردا ۵ صبح احتمالا تهران بیشترین میزان اکسیژن رو در چند دهه گذشته تجربه میکنه.. هشت ساعت ماشینی رفت و آمد نمیکنه و بارون هم میاد