• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/02 ساعت 00:08

    بارش برف پائیزی در بارگاه منور رضوی

    دومین برف پائیزی از عصر امروز در مشهدمقدس باریدن گرفته و در این میان صحنه‌های بکر و نابی نیز در حرم منور رضوی رقم خورده است

    http://tn.ai/۲۳۹۴۲۴۶