• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1399/09/02 ساعت 08:25

    گرانتر از این؟!
    هزینه‌های #اسنپ که کمرشکن شده.تازه وقتی شهر ،شهر ارواح میشه و در ٢٠دقیقه میتوان تهران دور تهران چرخید و مسافری هم وجود نداره چرا باید کرایه بیشتر باشه؟!