• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/09/02 ساعت 00:33

    رمان قلعه دیجیتالی را به شکل الکترونیکی و اینترنتی خواندم. همین جا پیشنهاد کنم برای غنی کردن دو هفته قرنطینه کتابفروشی‌ها کتاب با تخفیف عرضه کنند و برنامه ریزان فرهنگی برپایی بازارهای کتاب دست دوم را جدی بگیرند تا سیر دانش و تجربه در دست مردم با بهای مناسب و نه چندان گرانی بچرخد.