• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/01 ساعت 16:49

    گزارش تسنیم | دعوایی که سودش به جیب مردم رفت

    پشت اینکه چه شد دولت یکباره و بعد از طرح حمایتی مجلس، به فکر پرداخت #یارانه_حمایتی به مردم افتاد، هرچه باشد، نیکوست چرا که برای یک‌بار هم شده در دعواهای سیاسی مردم منفعت بردند

    http://tn.ai/۲۳۹۳۷۵۳