• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1399/09/01 ساعت 23:50

    یعنی الان نمکی با این مدیریت فاجعه بار کرونا شده «تراز» مدیریت علمی انقلابی که اینچنین در خبرگزاری هایتان به مخالفانش می‌تازید و پرونده سازی می‌کنید؟!بیم دارم با همین فرمان پیش بروید از مظلومیت او و ستمگری منتقدانش پناه بر خدا امام حسین و یزیدی دیگر بسازید!