• محمد درویش   darvish100@

    1399/09/01 ساعت 23:48

    نوای محزون سه‌تار، انگار یه‌جورایی قصه‌ی پرغصه‌ی همه‌ی شیرهای در اسارت و حصر است …

    برگرفته از صفحه:
    @hatef_malekshahi