• سید علیرضا علوی   alavi54@

  1399/09/01 ساعت 23:21

  باران که شدی مپرس این خانه کیست
  سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست
  باران که شدی پیاله‌ها را نشمار
  جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست
  آخرین پاییز قرن بر شما خجسته و میمون باد @ Sa'adat Abad https://instagram.com/p/CH۳XxXpJWq۱۳kHtWD۹xuxlfx۹xul۰lwRmx_yrs۰/?igshid=۱rjz۹۹k۸upwlz…