• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/01 ساعت 08:17

    آغاز #محدودیت‌های_کرونایی از امروز

    از امروز تردد به شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای قرمز یک میلیون تومان جریمه در هر ۲۴ ساعت دارد

    در شهرهای قرمز تردد خودرو از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع است

    همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک تعطیل خواهند بود