• رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با #کرونا: محدودیت‌ها راه حل اصلی نیست، اما تا زمانیکه شهرها در وضعیت قرمز باشند، محدودیت‌ها ادامه دارند