• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/09/01 ساعت 12:40

  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: یک خانه به بانوی هرمزگانی اهدا خواهد شد

  موضوع تخریب خانه را پیگیری کردیم

  از دستگاه‌های عامل توضیح خواستیم و پرونده تشکیل داده‌ایم

  هم اکنون خانه‌ای برای این خانواده رهن شده است

  با بیمارستان هماهنگ شده تا هزینه درمان اخذ نشود

  #بندرعباس