• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/09/01 ساعت 11:59

  تصمیمات ستاد ملی #کرونا برای کمک به کسب و کارها

  معاون اقتصادی روحانی:

  مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید می‌شود

  کسب و کارهای شدیدا آسیب‌دیده، مهلت پرداخت اقساطشان یک ماه تنفس خواهد داشت

  اگر با چک برکشتی مواجه شدند با مراجعه به بانک با آثار چک برگشتی روبرو نمی‌شوند