• بازی‌های این هفته سری A متاثر از خط باریک قرمزی است که روی گونه بازیکنان نقش بسته؛ خط قرمزی که نشانه هشدار و آگاهی نسبت به خشونت علیه زنان است؛ unrossoallaviolenza#
    بازیکنان با استفاده از رژ لب همسران و دوست‌دخترهایشان خطوط باریک قرمز را روی گونه‌هایشان کشیده‌اند.