• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/09/01 ساعت 21:16

  یک‌کلیپ میشه بسازید لطفا:
  تشابه میان جای میخی که در چوب «میماند»، حتی وقتی میخ را بیرون آورید
  و
  دلی که آزرده میشود، حتی وقتی عذرخواهی و سعی در جبران میکنیم، بسازید؟
  شاید یادمان بماند و کمتر بیازاریم …
  #نصیحت_به_خودم
  #کلیپ_آموزشی
  ریتوئیت لطفا، شاید به جایی رسید.