• سید مصطفی میرسلیم   mirsalimsm@

    1399/09/01 ساعت 23:44

    سستی و سکوت #دولت درباره افتضاحی که در #بورس رخ داده و مردم را پریشان کرده، حکایت از بی تدبیری و نفاق و فرصت سوزی می‌کند. دستگاه قضائی باید به این حقه بازی کلان رسیدگی کند.