• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/01 ساعت 18:54

    دلم می‌خواد روزی هزار بار به مخترع این پیام‌رسان‌های الکترونیکی سجده کنم، مخصوصا وقتی به این فکر می‌کنم اگر نبودن مجبور بودم برای کارم صبح تا شب تلفن به دست باشم.