• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/08/30 ساعت 21:35

    #آبگرفتگی خیابان‌های #اهواز پس از ۱۰ روز | #شهرداری پاسخگو نیست

    برخی از خیابان‌های اهواز با وجود بیش از ۱۰ روز از بارندگی ۱۴ میلی متری به دلیل دفع نشدن آبهای سطحی با پدیده آبگرفتگی خیابان‌ها روبرو هستند
    http://tn.ai/۲۳۹۳۳۹۱