• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/08/30 ساعت 22:02

    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت #استعفا کرد

    #رضا_ملک‌زاده:
    مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که به دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه‌ها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سلامت، موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده