• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/08/30 ساعت 22:02

    رضا ملک زاده:و در عین حال مدعی درس «مدیریت بحران کرونا» دادن به سایر کشورها هستید
    اظهارات غیرعلمی و ناشی از شتابزدگی جناب عالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید آن شده‌اید