• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/30 ساعت 21:04

    در ناکامی‌های کشور، راستش من نقش سوء مدیریت و عدم کفایت را پر رنگ‌تر از سوء استفاده و فساد میدانم.
    اگر مدیر، مدیر باشد نه مبصر، کمتر ممکن است زیر دستش فساد رخ دهد و توسعه پیدا کند.
    #نظر_شخصی