• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/08/30 ساعت 22:03

    دیروز نمکی در نشستی خبری با انتقاد از این‌که هنوز تحقیقات ما در کشور مسئله‌محور و جامعه محور نیست، از نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور انتقاد کرده بود