• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/08/29 ساعت 15:00

  تیم‌هایی که افراد توانمند نداشته باشند، موفق نمیشوند.
  تیم‌هایی با افراد مستعد و توانمند هم که نتوانند تعارضها را مدیریت کنند، آنها هم موفق نمیشوند.
  شکست‌های دومی‌ها، احتمالا بزرگتر از اولی‌ها باشد.
  دومی‌ها از ارتفاع بیشتری سقوط میکنند.
  #مدیریت_تعارض