• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/08/29 ساعت 12:24

    دبیر شورای نظارت بر صداوسیما گفته اسم آوردن از اینستاگرام در تلویزیون در شأن این سازمان نیست. ببخشید یادمون رفته بود که فقط شیرجه #بهمن_هاشمی در برنامه زنده تلویزیونی در شأن مدیریت فعلی صداوسیماست.