• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/08/29 ساعت 14:56

  چرا انتظار دارید جز این باشد؟
  کدام کارمند متخلف یا بی ادب، توبیخ شده؟
  کدام ناظر بر عملکرد هیئتهای تامین اجتماعی نظارت کرده؟
  در این شرایط گویا اصلا همین رویه و برخورد مورد نظر روساست.
  شرم آور است.