• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/29 ساعت 21:00

    به سامانه‌ی اصالت کالا، پیامک زدم. ۲۵ «روز» بعد پاسخ داد که اگر شماره درست باشد، کالا تقلبی است!
    #ممنون