• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/29 ساعت 14:35

    کتاب «برایم شمع روشن کن» کتاب تقدیری هشتمین دوره‌ی کتاب سال مهر شد. به چند دلیل خیلی خیلی خوشحالم، یکی اینکه داوران این جایزه نوجوانان هستند. یکی اینکه کتابم کنار کتاب‌های جمشید خانیان و حمیدرضا شاه‌آبادی اومده که هر دو کتاب از بهترین‌های تالیف این چند سال بودن. خیلی بهم چسبید.