• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/29 ساعت 22:46

    در حالی که اینا دارن برای بار صد و سی‌ام ارباب حلقه‌ها می‌بینن، منم یک بستنی شکلاتی خوردم و کاش صد و بیست و نه تا دیگه بستنی داشتم.