• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/28 ساعت 08:49

    آقا یه سوال جدی دارم.
    یه چیزایی می‌دونم اما جمع بندی نمیشه توی ذهنم.

    وقتی می‌فهمیم تست کرونامون مثبته و از علایم هم یه کم گلودرد و تب داریم. بحز قرنطینه و استراحت، چی باید بخوریم دقیقا؟ چه قرصی؟ چه ساعتی؟

    پ‌ن: من تستم مثبت نیست گل‌ها، کلا می‌خوام بدونم.