• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/28 ساعت 09:05

    از اقای دکتر داوری دعوت می‌کنم به اتفاق برای روز جمعه ظهر به دیدار آقای کروبی برویم. اگر میسر شد که الحمدلله ولی اگر میسر نشد بهتر است ایشان از شیخ محصور عذرخواهی کند.