• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/27 ساعت 14:50

    این آقای دهنوی انقدر گل و گل کاری در گذشته‌ش هست که نخوایم چیزی رو یادآوری کنیم بهش.
    فقط می‌خوام بدونم این نونی که می‌خوره بو نمی‌ده احیانا؟