• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/27 ساعت 20:34

    تداوم هشت ساله‌ی این جایزه مایه‌ی خوشحالی است. در این سال‌ها نوجوانان موسسات دیگری هم به مهرطه اضافه شدند و در داوری شرکت کردند. پنجشنبه اختتامیه‌ی این دوره است. این هم اینستاگرام موسسه
    https://instagram.com/mehr.e.taha?igshid=۴۰xjbci۱l۰۸r…