• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/27 ساعت 22:12

    باور کنید در هر نوبت مصاحبه، تعداد قابل توجهی جوان بسیار مستعد را میبینم که بر مدار توسعه نیستند. مفصل بازخورد میدهم، منبع معرفی میکنم، در حد بضاعتم، تشویق میکنم، امیدوارم موثر شود … واقعا حیف است دیر شود … هم مشعوف میشوم، هم نگران …