• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/26 ساعت 19:44

    نکته درستیه جز اینکه مافوق و غیرمافوق نداره. هر ‌کسی ممکنه همیشه فرصت و شرایط گوش دادن به وویس رو نداشته باشه. وقت مافوق من ارزشمندتر از من نیست.