• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/08/26 ساعت 11:42

    این روزها بدلیل شیوع کرونا فرزندانمان در معرض مواجهه بیشتر بافضای مجازی قرار گرفته و آشنایی با این فضای جذاب و ظرفیتهای بی شمارش، آنها را به شدت مشغول و دلبسته این فضا نموه، لذا اگرنظارت لازم برایشان صورت نگیرد،این امر میتواند تهدیدی برسلامت روان و جسم آنها باشد

    #مهتاب_سرخیل