• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/26 ساعت 02:32

    اما #باباچاهی هرگاه تئوری پردازی در شعر را رها می‌کند و به زبان قابل فهم و غیر مصنوع مردم برمی گردد و راحت حرف می‌زند دلنشین و زیبا می‌شود و راستی چه استعدادها که بنام شعر پیشرو از بین رفت
    بی بی اسم طوطی حرافی بود که صرفا به عینک من
    زل می‌زد و هی می‌گفت هیچ نمی‌گفت!
    به خود آییم