• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/26 ساعت 22:59

    در سالروز آزادی دشت آزادگان یاد کنیم از شیرزن عرب خوزستانی بانو مجیده نگراوی که در اثنای شکست متجاوزان بعثی توانست ۶ سرباز و افسر را با تدبیر و سپس اسلحه غنیمتی به اسارت بگیرد. تجلیل از ایثارگران در راه ملت و آب و خاک می‌بایست به سنتی تبدیل شود و تجلیل در حیات و ممات صورت گیرد.