• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/25 ساعت 21:32

    یک پروژه‌ای داشتیم در انتشارات شهر قلم که داره به انتشار نزدیک می‌شه، معرفی قله‌های شعر فارسی به نوجوانان. سعی کردیم روش و نگاهی رو به کار بگیریم که تازه باشه. سعدی رو من نوشتم و نسخه اولیه‌ش رو استاد ضیا موحد لطف کردن و خوندن. از تاییدشون اینقدر خوشحالم چاپ هم نشه بارم رو بستم‌.