• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/08/25 ساعت 21:16

    نمیدونم چرا این همه خفت گیری گوشی داره اتفاق میوفته از فرمانیه تا راه آهن از تهرانپارس تا تهرانسر
    قمه هایی که بدون هیچ رحمی فرود میان
    برای درمان بی کاری،یه کارخونه بسازین این حجم از جرم و جرم اولی پیامد خوبی نداره
    قهقرا هم دیگه جا نداره به خدا